ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μέχρι 3 Αυγούστου οι ενστάσεις για τα πορίσματα ζημιών σε ελαιώνες Μελισσίων, Μαυρικίου, Κουλούρας

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν στους Ελαιώνες από το ζημιογόνο αίτιο.

•     Του Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2019  Ιανουαρίου 2020 από ΧΑΛΑΖΙ, ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ στην Κ. Μελισσίων, Μαυρικίου, Κουλούρας.

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης σε προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων από 22-07-2020 έως 03-08-2020.

Saitis Home Έπιπλα