ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μέχρι 27 Ιουλίου ενστάσεις για πορίσματα εκτίμησης ζημιών του περασμένου χειμώνα σε Αίγιο, Κ.Πτέρη και Σελινούντα

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα  εκτίμησης των ζημιών που προκλήθηκαν στους Ελαιώνες από το εξής ζημιογόνο αίτιο:

•    Του Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2019, Ιανουαρίου 2020 από ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ στην ΔΕ Αιγίου  & Κ. Πτέρης
•    Της 10/12/2019 από ΧΑΛΑΖΙ στην Κ. Σελινούντος

Τα πορίσματα αυτά θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες και όποιος διαφωνεί με αυτά, μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης σε προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων
Από 15-07-2020 έως 27-07-2020

Saitis Home Έπιπλα