ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Το νέο Δ.Σ. του Ανεξάρτητου Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας

Ο κ. Τριαντάφυλλος Λουκόπουλος είναι ο πρόεδρος του νέου Δ.Σ. του Ανεξάρτητου Αγροτικού Συλλόγου Αιγιαλείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις πρόσφατες εκλογές.

Το συμβούλιο συμπληρώνουν: αντιπρόεδρος Ιωάννα Ανδρουτσοπούλου, γενικός γραμματέας Κωνσταντίνος Γιάχος, ταμίας Νικόλαος Ανδριοσόπουλος, μέλη Ιωάννης Γκιώνης, Μιχαήλ Φειδάκης και Ανδρέας Χρυσανθόπουλος.

Saitis Home Έπιπλα