ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΣ: Δηλώσεις Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων έτους 2019

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, ότι για το έτος 2019 υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

Εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής, για τους αμπελουργούς που επιθυμούν να συντάξουν την προαναφερόμενη δήλωση μέσω της Π.Ε.Σ. καθίσταται η 23η Σεπτεμβρίου 2019, και καταληκτική η 30η Νοεμβρίου 2019.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής :α) Οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους (δήλωση παραγωγής)  β) Οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν προορίζεται για οικογενειακή κατανάλωση.

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για Δηλώσεις Συγκομιδής που δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές, αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων που προβλέπονται για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 26910 22410 – 26910 25169 (Τμήμα Επιδοτήσεων ΠΕΣ).

Saitis Home Έπιπλα