ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΣ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης - Τα δικαιολογητικάΗ Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ΑΕΣ- ΑΕ, ενημερώνει τους δικαιούχους παραγωγούς  Επιδότησης, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Βιολογικής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, Επιστροφής Φ.Π.Α., τους πωλητές αγροτικών προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές και τέλος τους γεωργούς και οι κτηνοτρόφους που επιθυμούν να ασφαλίσουν το Φυτικό και το Ζωϊκό τους Κεφάλαιο στον ΕΛ.Γ.Α. με στόχο την αποζημίωσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, να προσέλθουν στα γραφεία της, από την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, βάσει του προγράμματος που ακολουθεί του παρόντος «Δελτίου», προκειμένου να προχωρήσουν στην σύνταξη και την υποβολή της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση εξασφάλισης της ένταξής τους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Τετάρτη 15 Μαΐου 2019.

Δικαιολογητικά Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019

1.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας - Διαβατηρίου
2.    Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017
3.    Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου
4.    Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου ΟΓΑ (Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι ασφαλισμένος στο συγκεκριμένο φορέα).
5.    ΑΜΚΑ
6.    Φωτοαντίγραφο Ε9 στο οποίο θα αναγράφεται στα αγροτεμάχια που περιέχονται σε αυτό, ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
7.    Φωτοαντίγραφα Ενοικιαστηρίων -  σε περίπτωση ύπαρξης ενοικιαζόμενων φυτικού κεφαλαίου - στα οποία θα αναγράφεται σε κάθε αγροτεμάχιο ο ΑΤΑΚ  (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
8.    Φωτοαντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του Ζωικό Κεφάλαιο)
9.    Φωτοαντίγραφο της Απόφαση Ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
10.    Φωτοαντίγραφο της Συμβολαιογραφικής Πράξης και της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, σε περίπτωση Αγοροπωλησίας, Δωρεάς ή Γονικής Παροχής, από την 01/06/2018 έως και 31/05/2019.
11.    Κωδικοί TAXIS (Είναι οι κωδικοί που απαιτούνται, για να υποβάλλει ο πολίτης την φορολογική του δήλωση, και χωρίς την προσκόμιση τους στην Υπηρεσία μας, δεν μπορεί να συνταχθεί η Ενιαία του Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2019).

Σημείωση: Οι παραγωγοί που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2018 ή και προγενέστερα, και δεν έχουν μεταβολές στην Αίτηση τους, προσκομίζουν υποχρεωτικά μόνο τους Κωδικούς TAXIS, το Ε9 τους, στο οποίο θα αναγράφεται σε κάθε αγροτεμάχιο ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) , καθώς και το Τραπεζικό τους Βιβλιάριο.

Saitis Home Έπιπλα