ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πορίσματα ζημιών από βροχόπτωση και ανεμοθύελλα στις ΤΚ Μελισσίων, Κουνινάς και Πτέρης

O ΕΛΓΑ ενημερώνει πως απέστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 16/08/2018 για τις Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ, ΚΟΥΝΙΝΑΣ, ΠΤΕΡΗΣ και από ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 23-07-2108 στην Τ.Κ. ΠΤΕΡΗΣ,

τα οποία θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι την 12/04/2019 και όποιος διαφωνεί μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης από 02/04/2019 έως 12/04/2019 στην ανταποκριτή του ΕΛΓΑ που στεγάζεται στο Δήμο Αιγιαλείας, επί της  Νικολάου Πλαστήρα 11 στο Αίγιο.

Saitis Home Έπιπλα