ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει ένας αγρότης και ένας κτηνοτρόφος για να εξαγοράσει πλασματικά έτη ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Από το καθαρό εισόδημα που δήλωσε στην Εφορία το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος, εξαρτάται το ποσό που πρέπει να πληρώσει ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος, για να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ), ώστε να βγει πιο γρήγορα στην σύνταξη και να έχει μεγαλύτερες συντάξιμες αποδοχές.

Έτσι, με βάση σχετικές οδηγίες του ΕΦΚΑ, προκειμένου για αιτήσεις εξαγοράς πλασματικών ετών ασφάλισης που έγιναν μέσα στο 2017, ένας αγρότης πρέπει να δαπανήσει κατ’ ελάχιστον 57 ευρώ το μήνα.

Το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 65 ευρώ το μήνα για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέσα στο 2018, με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο αγρότης δήλωσε στην Εφορία το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο έτος ετήσιο εισόδημα έως 4.923 ευρώ.

Ασφαλισμένος στον πρώην ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ) που δήλωσε το 2016 καθαρό εισόδημα από 1 έως 4.923 ευρώ, αν υπέβαλε αίτηση εξαγοράς το 2017, για κάθε μήνα που θέλει να εξαγοράσει, θα πρέπει να πληρώσει 57 ευρώ το μήνα, αφού ο υπολογισμός γίνεται με την κατώτατη βάση των 410,26 ευρώ το μήνα. Αν δήλωνε πάνω από 4.923 ευρώ το 2016, θα έπρεπε να πληρώσει παραπάνω χρήματα.

Κάθε χρόνος που περνάει ακριβαίνει η εξαγορά

Αν τώρα ένας αγρότης υποβάλλει αίτηση εξαγοράς μέσα στο 2018, για ετήσιο εισόδημα έως 4.923 ευρώ που δήλωσε το 2017, θα πρέπει να πληρώσει 65 ευρώ το μήνα. Ο ίδιος αγρότης, με το ίδιο εισόδημα ένα χρόνο μετά θα κληθεί να πληρώσει 73 ευρώ για κάθε μήνα πλασματικού χρόνου που θέλει να εξαγοράσει.

Συμπερασματικά για να υπολογίσει κάποιος το ποσό που πρέπει να πληρώσει κάθε μήνα πρέπει να πολλαπλασιάσει το μηνιαίο του εισόδημα ως εξής:
- Από 01/01/2017 έως 31/12/2017, με το 14%
- Από 01/01/2018 έως 31/12/2018, με το 16%
- Από 01/01/2019 έως 31/12/2019, με το 18%

Επισημαίνεται ότι για αιτήσεις υποβληθείσες μέχρι και τις 12/5/2016 αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την προϊσχύουσα στουςεντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς νομοθεσία.

 

agrotypos.gr

Saitis Home Έπιπλα