ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την πληρωμή 604.786,24 ευρώ σε 224 δικαιούχους για τη Βιολογική Γεωργία στην ΠΕ Αχαΐας

Oλοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμής για  224 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό 604.786,24 ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 "Βιολογική Γεωργία" για το 5ο έτος εφαρμογής (2016).

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας έχει αναρτήσει  αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους παραγωγούς στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171 - Πάτρα).

Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.

Οι ενστάσεις, επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, υποβάλλονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από σήμερα Μ. Τρίτη 03 Απριλίου 2018 έως την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία (Πανεπιστημίου 171 - Πάτρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2613613702).

Κατόπιν εντολής του αρμοδίου υπουργείου, θα ξεκινήσουν οι πληρωμές αντιστοίχως στους δικαιούχους της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και της ΠΕ Ηλείας.

Saitis Home Έπιπλα