ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΕΣ: Από Δευτέρα 12 Μαρτίου η υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 για δικαιούχους παραγωγούς

Από την Παναιγιάλειο Ένωση Συνεταιρισμών καλούνται, για το έτος 2018, οι δικαιούχοι παραγωγοί  Επιδότησης, Εξισωτικής Αποζημίωσης, Βιολογικής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας, Επιστροφής Φ.Π.Α., οι πωλητές αγροτικών προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές και τέλος οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που επιθυμούν να ασφαλίσουν το Φυτικό και το Ζωϊκό τους Κεφάλαιο στον ΕΛ.Γ.Α με στόχο την αποζημίωσή τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, να προσέλθουν στα γραφεία της ΠΕΣ από την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, βάσει του προγράμματος, προκειμένου να προχωρήσουν στην σύνταξη και την υποβολή της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση εξασφάλισης της ένταξής τους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες, για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η Τρίτη 15 Μαϊου 2018.

Δικαιολογητικά Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018

1.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας - Διαβατηρίου
2.    Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016
3.    Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας Τραπεζικού Βιβλιαρίου
4.    Φωτοαντίγραφο Βιβλιάριου ΟΓΑ (Σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι ασφαλισμένος στο συγκεκριμένο φορέα).
5.    ΑΜΚΑ
6.    Φωτοαντίγραφο Ε9 στο οποίο θα αναγράφεται στα αγροτεμάχια που περιέχονται σε αυτό, ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
7.    Φωτοαντίγραφα Ενοικιαστηρίων -  σε περίπτωση ύπαρξης ενοικιαζόμενων φυτικού κεφαλαίου - στα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται σε κάθε αγροτεμάχιο ο ΑΤΑΚ  (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου).
8.    Φωτοαντίγραφο Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (Σε περίπτωση που ο παραγωγός έχει στην κατοχή του Ζωικό Κεφάλαιο)
9.    Φωτοαντίγραφο της Απόφαση Ένταξης στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών
10.    Φωτοαντίγραφο της Συμβολαιογραφικής Πράξης και της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο, σε περίπτωση Αγοροπωλησίας, Δωρεάς ή Γονικής Παροχής, από την 01/06/2017 έως και 31/05/2018.
11.    Κωδικοί TAXIS (Είναι οι κωδικοί που απαιτούνται, για να υποβάλλει ο πολίτης την φορολογική του δήλωση, και χωρίς την προσκόμιση τους στην Υπηρεσία μας, δεν μπορεί να συνταχθεί η Ενιαία του Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2018).

Σημείωση: Οι παραγωγοί που υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2017 ή και προγενέστερα, και δεν έχουν μεταβολές στην Αίτηση τους, προσκομίζουν υποχρεωτικά μόνο τους Κωδικούς TAXIS, το Ε9 τους, στο οποίο θα αναγράφεται σε κάθε αγροτεμάχιο ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) , καθώς και το Τραπεζικό τους Βιβλιάριο.

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι σε περίπτωση ύπαρξης Ενοικιαστηρίων που έχουν συνταχθεί τα προηγούμενα έτη, και στα καταγραφόμενα εντός αυτών αγροτεμάχια δεν υφίσταται ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου), είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Ε9 του Εκμισθωτή (Ιδιοκτήτη).

Σε περίπτωση που δεν συντελεστεί η καταγραφή του ΑΤΑΚ σε ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, είτε αυτά αναφέρονται είτε σε προγενέστερα συνταγμένα Μισθωτήρια, είτε σε Μισθωτήρια που συνάφθηκαν το τρέχον έτος, τα προαναφερόμενα αγροτεμάχια, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν θα επιδοτηθούν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΗΝ Π.Ε.Σ.


1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2018

Δευτέρα        12/03/2018      Από Αβραμόπουλος Κων/νος έως & Αθανασοπούλου Φωτούλα                                   
Τρίτη            13/03/2018      Από Ακαρέπη Ανδρομάχη έως & Ανδρικοπούλου Χρυσάφη
Τετάρτη       14/03/2018       Από Ανδριόπουλος Δημήτριος έως & Αργυρόπουλος Κων/νος   
Πέμπτη         15/03/2018      Από Αργυρόπουλος Λεωνίδας έως & Βασιλοπούλου Αικατερίνη
Παρασκευή  16/03/2018      Από Γιάχος Κων/νος  έως & Δημόπουλος Δημήτριος

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2018

 Δευτέρα         19/03/2018     Από Βγενή Βιολέττα έως & Γεωργοβασιλόπουλος Παν/της
 Τρίτη             20/03/2018     Από Γεωργόπουλος Αθανάσιος  έως & Γκιώνη Παναγιώτα
 Τετάρτη         21/03/2018     Από Γκιώνης Αθανάσιος έως & Δημητρίου Χρήστος
 Πέμπτη          22/03/2018    Από  Δημητρόπουλος Ανδρέας έως & Δρίτσας Σταύρος
Παρασκευή     23/03/2018    Από Δροσόπουλος Αθανάσιος  έως &  Θανέλλα Μαρία  
 

3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2018

Δευτέρα      26/03/2018      Από Θανόπουλος Κων/νος έως & Κακκαβάς Τρύφων
Τρίτη          27/03/2018     Από Κακκός Γεώργιος  έως & Καράμπαμας Τριαντάφυλλος
Τετάρτη      28/03/2018     Από Καράμπελα Ιωάννα έως & Κατσιδήμας Σπυρίδων
Πέμπτη       29/03/2018     Από Κατσίκα Αικατερίνη έως & Κορδαλής Τρύφων
Παρασκευή 30/03/2018    Από  Κόρδας Βασίλειος   έως &   Κουτσοπούλου Μαρία


4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2018

Μ. Δευτέρα  02/04/2017    Από Κουτσούκος Ιωάννης έως & Λαγογιάννης Αλέξιος
Μ. Τρίτη      03/04/2017    Από Λαδάς Νικόλαος  έως & Λουκιδης Φώτιος
Μ. Τετάρτη  04/04/2017    Από Λουκόπουλος Αθανάσιος έως & Μαράντης Χρήστος
Μ. Πέμπτη   05/04/2017    Από Μαργάση Γεωργία έως & Μαρίνου Ζωή

5η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2018

Τρίτη            10/04/2018     Από Μαρκόπουλος Δημήτριος έως & Μητρόπουλος Χρήστος
Τετάρτη        11/04/2018    Από Μητροπούλου Αγγελική έως & Μουρδέκα Αγγελική
Πέμπτη         12/04/2018    Από Μουρδέκας Αναστάσιος έως & Μπέση Ειρήνη


6η  ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2018

Δευτέρα        16/04/2018    Από Μπέσκος Ανδρέας έως & Νικήτας Νικόλαος
Τρίτη            17/04/2018    Από Νικολακόπουλος Αθανάσιος έως & Ντρίνιας Χρήστος     
Τετάρτη        18/04/2018    Από Ξένος Ματθαίος έως & Παναγιωτοπούλου Χαρίκλεια
Πέμπτη         19/04/2018    Από Παναγόπουλος Αθανάσιος έως & Παπαδόπουλος Χρύσανθος
Παρασκευή  20/04/2018    Από Παπαδοπούλου Αθανασία έως & Παπαχριστόπουλος Παν/της


7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε.2018

Δευτέρα        23/04/2018     Από Παπαχριστοπούλου Αργυρή έως & Πολυχρονοπούλου Μαρία
Τρίτη            24/04/2018     Από Πουλίτσα Λουκία έως & Ρογκάλας Παύλος
Τετάρτη        25/04/2018    Από  Ρογκάς Αργύριος έως & Σιαδήμα Δήμητρα
 Πέμπτη         26/04/2018    Από Σιακκή Μαρία έως & Σπανού Χριστίνα
Παρασκευή  27/04/2018    Από  Σπέντζα Ελένη έως & Στάϊκου Άννα


8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2018

Δευτέρα        30/04/2018      Από Σταματακόπουλος Ιωάννης έως & Σωτηρακοπούλου Παν/τα
Τετάρτη        02/05/2018      Από Σωτηρόπουλος Αθανάσιος  έως & Τραχανάς Σωτήριος
Πέμπτη         03/05/2018     Από Τριανταφύλη Σπυριδούλα έως  & Τσιάμης Παντελής
Παρασκευή   04/05/2018     Από Τσιγκρή Ανδριάνα έως & Φάκου Νεκταρία

9η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ε.Α.Ε. 2018

Δευτέρα        07/05/2018     Από  Φακούτσος Κων/νος έως & Χάψας Γεώργιος
Τρίτη            08/05/2018     Από   Χελάκη Αγγελική  έως & Χριστοφιλόπουλος Ιωάννης
Τετάρτη        09/05/2017    Από   Χρόνης Ανδρέας έως και Ψωμά Παναγιώτα

Saitis Home Έπιπλα